Hieronder volgt een formele 'privacyverklaring' volgens richtlijnen van de EU. Wij willen graag eerst in onze eigen woorden toelichten wat wij met uw 'persoonsgegevens' (naam, bedrijf/organisatie, e-mail adres, soms telefoonnummer en adres) doen.

Wij willen u graag af en toe op de hoogte brengen van de ontwikkeling van nieuwe producten door ons bedrijf, zoals de 'tools' die u op onze website kunt vinden. Regelmatig krijgen wij te horen dat deze 'tools' zeer gewaardeerd worden en we willen deze traditie dan ook graag voortzetten. Wij hebben daartoe een gegevensbestand gemaakt met uw naam, bedrijf/instelling waar u werkt en uw e-mail adres. Soms kijken wij aan de hand van het websitebezoek met behulp van Google Analytics waar de interesse van de bezoekers vooral naar uitgaat. Wij zijn echter niet op zoek naar individueel zoekgedrag en uw bezoek aan onze website is dan ook anoniem (door ervoor te zorgen dat geen sprake is van een herkenbaar IP-adres).


Privacyverklaring

Bureau Louter, gevestigd aan Rotterdamseweg 183c te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bureau Louter
Rotterdamseweg 183c
2629HD Delft
tel. 015-2682556
peter@bureaulouter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Louter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Naam organisatie/bedrijf
 • Adres bedrijf/organisatie (slechts indien nodig voor werkprocessen, zoals het verzenden van stukken of facturen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (slechts indien nodig voor onze werkprocessen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau Louter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het afhandelen van uw betaling
 • voor het verzenden van nieuws over onze producten
 • om U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bureau Louter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (uitgaande facturen).

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Louter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Louter) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Louter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn van) persoonsgegevens:

 • Gegevens over uitgaande facturen: zolang verplicht door de Belastingdienst
 • Verzenden van berichten over onze producten: zolang Bureau Louter bestaat en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van berichten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Louter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Louter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Analytische cookies Google

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Louter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@bureaulouter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zijn wij in het kader van de wet AVG verplicht u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Volgens de Europese richtlijnen dient Bureau Louter u op de volgende (algemeen geldende) voorwaarde te wijzen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u vermoedt dat wij (zonder opzet) zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter@bureaulouter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Louter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via peter@bureaulouter.nl