Woonaantrekkelijkheidsscan: gemeente en buurten

Door Elsevier en Bureau Louter wordt jaarlijks een ranglijst gepubliceerd van ‘de beste woongemeente’. Per gemeente kan een woonaantrekkelijkheidsscan worden opgesteld. Tevens zijn scores bepaald voor alle buurten met minstens 500 inwoners. Als voorbeeld is hier gekozen voor de gemeente Noordwijk.

In de woonaantrekkelijkheidsscan wordt een gemeente vergeleken met een ‘benchmark’ van soortgelijke gemeenten. De gemeenten die deel uitmaken van de benchmark kunnen naar keuze worden vastgesteld. In totaal zijn er 101 subindicatoren, die gegroepeerd zijn naar 42 indicatoren, vervolgens naar 19 kenmerken en tenslotte naar zeven rubrieken.

In de scan staat:

  • De score en positie binnen de groep van 390 gemeenten van de gemeente en elke benchmarkgemeente voor de totaalscore
  • Een ‘woonaantrekkelijkheidsweb’, met de score en positie voor zeven ‘rubrieken’ voor de gemeente en het gemiddelde van de benchmarkgemeenten
  • De score en positie voor 19 kenmerken voor de gemeente en het gemiddelde van de bechmarkgemeenten.
  • De score en positie voor 42 indicatoren voor de gemeente en het gemiddelde van de benchmarkgemeenten.
  • Een beoordeling naar zeven niveaus (van zeer gunstig tot zeer ongunstig) van de 101 subindicatoren voor de gemeente en het gemiddelde van de benchmarkgemeenten.
  • Optie: De woonaantrekkelijkheid van alle buurten in de gemeente, met een onderverdeling naar de zeven rubrieken.

De gegevens kunnen ondersteunend zijn bij het voeren van gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het prioriteren van gemeentelijke uitgaven), bij ‘citymarketing’ en bij vraagstukken rond bevolkingskrimp en woningbouw. Ook kan worden bepaald wat de woonaantrekkelijkheid is van de verschillende buurten in de gemeente.

Naar Woonaantrekkelijkheidsscan Noordwijk [PDF, 1.4 MB]
Bestel Woonaantrekkelijkheidsscan voor uw gemeente à € 695,= Exclusief BTW