Monitor Sociaal-Economische Dynamiek
Onder andere ten behoeve van de omgevingsvisie van gemeenten bestaat behoefte aan een instrument dat aangeeft hoe het er met het wonen en werken in een gemeente in brede zin voorstaat en welke kant het uitgaat. Daartoe heeft Bureau Louter de 'Monitor Sociaal-Economische Dynamiek' ontwikkeld. Daarin komen ontwikkelingen op het gebied van economie, demografie, arbeidsmarkt, woningmarkt en welvaart aan de orde. Gezamenlijk geven deze een beeld van de 'sociaal-economische dynamiek'. Voor 27 indicatoren zijn ontwikkelingen in de tijd gevolgd voor de periode 2005-2019. In tabel 1 staat een overzicht van de indicatoren. In de monitor komen aan de orde demografische ontwikkelingen, participatie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, werkloosheidsindicatoren, woningprijzen, het gemiddeld inkomen en de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Geel gemarkeerd zijn tien kernindicatoren aan de hand waarvan een totaalscore is opgesteld voor de sociaal-economische dynamiek.

Tabel 1 Overzicht indicatoren in Monitor Sociaal-Economische Dynamiek

Naar Monitor Sociaal-Economische Dynamiek Pijnacker-Nootdorp [PDF, 0.9 MB]
Stel vraag (per email)
Bestel Monitor Sociaal-Economische Dynamiek voor uw gemeente à € 3.000,= Exclusief BTW