Grote omgevingsvisiescan

Om een breed beeld te krijgen van economische, demografische en ruimtelijke ontwikkelingen kan Bureau Louter een 'grote omgevingsvisiescan' opstellen, waarin de Vitaliteitsscan (met als één van de onderdelen het Economisch rapport), de Woonaantrekkelijkheidsscan, het Gelijkenisprofiel, het Profiel brede welvaart, de monitor Sociaal-Economische Dynamiek en de Relatiepatronenscan worden gecombineerd. Zoals de naam al aangeeft kan dit belangrijke informatie opleveren voor het opstellen van een Omgevingsvisie, maar het kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Hoewel de gegevens in het voorbeeld soms wat verouderd zijn, kunnen inmiddels gegevens worden geleverd tot en met 2019.

Naar Grote Woonomgevingsscan Zoetermeer [PDF, 5.7 MB]
Stel vraag (per email)
Bestel Grote omgevingsvisiescan voor uw gemeente à € 8.000,= Exclusief BTW