Bedrijfsprofiel

Bureau Louter is in 2002 opgericht met als credo ‘vooruitzien in ruimtelijke economie’. Bureau Louter legt zich toe op onderzoek naar ruimtelijk-economische ontwikkelingen in brede zin. Naast vraagstukken als economische ontwikkelingen en specialisaties (voor regio’s, gemeenten en locaties binnen gemeenten) en vestigingsplaatskeuzegedrag van bedrijven verricht het bureau onderzoek naar ruimtelijke/ regionale arbeidsmarkten en naar ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed (bedrijventerreinen en kantorenmarkt) en nadere relatie ruimtelijke economie en infrastructuur.

Karakteristiek voor de aanpak van Bureau Louter is dat het onderzoek- en advieswerk een combinatie vormt van visie op ruimtelijk-economische ontwikkelingen en een stevige kwantitatieve basis en onderbouwing. De ambitie van het bureau is zich op deze wijze te profileren, zowel richting opdrachtgevers als binnen samenwerkingsverbanden met partners.

De producten van Bureau Louter omvatten:

  • trendanalyse en monitoring van ruimtelijk-economische analyses;
  • economische profielen van gebieden (locaties, gemeenten, regio’s) en methoden om (economische) prestaties van gebieden te vergelijken (benchmarking);
  • toepassing van in eigen beheer ontwikkelde prognosemodellen om te verwachten ontwikkelingen op het terrein van economie, arbeidsmarkt en bedrijfsonroerend goed inzichtelijk te maken (prognoses);
  • integrale adviezen, voorzover deze kunnen worden gebaseerd op een hechte empirische basis;
  • contra-expertises, expert judgements en presentaties.

Over de oprichter

Peter Louter heeft na zijn studie ruimtelijke economie (cum laude) acht jaar gewerkt op de Erasumus Universiteit, onder andere als universitair docent bij de vakgroep Economische Geografie. Vanaf 1993 tot 1 maart 2002 is hij werkzaam geweest bij TNO Inro als senior-adviseur op het terrein van Ruimtelijke Economie.
Peter Louter is (mede-)auteur van 38 publicaties in boeken/ tijdschriften en 330 onderzoeksrapporten (zie publicaties).