Economisch rapport

Jaarlijks stelt Bureau Louter een ranglijst op van de economische prestaties van gemeenten. U kunt de resultaten voor uw gemeente bestellen. U ontvangt een economisch rapport met de 'rapportcijfers' voor alle indicatoren in de jaren 1996 tot en met 2019, een korte inhoudelijke interpretatie door Bureau Louter en totaalscores voor de economie, een onderscheid naar drie brede economische sectoren, een onderscheid naar drie typen indicatoren en werkloosheidsontwikkelingen (in alle gevallen steeds zowel voor uw eigen gemeente als voor de omliggende regio). Tevens ontvangt u informatie over de economische dynamiek (ontwikkelingen in 5-jaars periodes van 1998/2003 tot en met 2014/2019).

Tevens is een ranglijst voor de prestaties van de MKB-bedrijven in uw gemeente opgesteld, inclusief een historische ontwikkeling in de periode 2009-2019.

Als illustratie van hoe het economisch rapport eruit gaat zien, hebben wij een voorbeeld gemaakt voor de gemeente Noordwijk. Dit rapport kunt u downloaden door op de knop 'Naar economisch rapport Noordwijk [PDF]' te klikken. De ontwikkelingen lopen hier tot 2018, maar inmiddels zijn er ook gegevens tot en met 2019. Een technische toelichting is aan het einde van het document toegevoegd.

Naar economisch rapport Noordwijk [PDF, 2.8 MB]
Stel vraag (per email)
Bestel economisch basisrapport voor uw gemeente à € 1.500,= Exclusief BTW

 

De vitaliteitsscan bevat, naast het economisch rapport (zie hierboven), een overzicht van andere indicatoren op het gebied van economie, arbeidsmarkt en demografie. Daarnaast geven wij een totaaloordeel over hoe uw gemeente er op economisch en demografisch gebied voorstaat. Dit laatste kan onder andere nuttig zijn in het kader van de discussie rond ‘bevolkingskrimp’. Eén van de onderdelen van de vitaliteitsscan is een ‘vitaliteitsweb’, waarin uw gemeente scores krijgt voor een groot aantal met economie in ruime zin samenhangende indicatoren. Daarbij geven wij u de mogelijkheid om uw gemeente te vergelijken met het gemiddelde van een aantal door u te kiezen benchmarkgemeenten. U kunt uw selectie in het bestelformulier aangeven.
In het voorbeeld voor Zoetermeer lopen de gegevens tot 2018. Inmiddels zijn ook gegevens tot 2019 beschikbaar.

Naar vitaliteitsscan Zoetermeer [PDF, 1.8 MB]
Stel vraag (per email)
Bestel de vitaliteitsscan voor uw gemeente à € 3.000,= Exclusief BTW