Een binnenstadsprofiel voor uw gemeente

Onlangs is het rapport 'Wonen en werken in de Nederlandse binnensteden' verschenen. We kunnen voor de binnenstad in uw gemeente een 'binnenstadsprofiel' opstellen. De kosten daarvan bedragen € 4.000,= Exclusief BTW.
De huidige analyses lopen tot en met 2016, maar bij voldoende belangstelling zullen gegevens worden gekocht om het profiel aan te vullen met recentere gegevens.

Voorbeeld binnenstadsprofiel Enschede [PDF, 0.6 MB]

Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op:
peter@bureaulouter.nl
015-2682556